Պատենիս

1. 2.3-dimethyl-1-buteneby 2.3-dmethyl-2-butene- ի շարունակական արտադրություն

2. n-butyl հիդրոքսի ացետատի կատալիտիկական սինթեզ

3. Քարբոքսիմեթիլ հիդրօքսիկալիլ գուվարջի փոշու պատրաստում մեկ փուլային եթերացման միջոցով

4. Կամպենի պատրաստում `ալֆա պինենով

5. Կատիոնային գուար փոշու պատրաստում ցածր մածուցիկությամբ

6. Կամպենի պատրաստում `ալֆա պինենով

7. Մեթիլոմետրիլատից և մեթանոլային խառնուրդից մեթանոլ հանելու միջոց

8. Բուտադինի ցիկլիզացիայի միջոցով 1. 5-ցիկլոկտադիինի պատրաստում

9. Գլիցիդիլ պատրաստելու մեթոդ

10. Բութադենի և 2-էթիլեքսիլ ակրիլատի կողմից 3-ցիկլոհեքսեն-1-կարբոքսինաթթվի 2-էթիլէկսեստերի պատրաստման եղանակը